Záštity a hosté

Záštitu Plesu jihočeských starostů 2020 udělili:


Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA - ministr zdravotnictví České republiky 

Milan Štěch - místopředseda Senátu Parlamentu České republiky

Mgr. Ivana Stráská - hejtmanka Jihočeského kraje

Ing. Jiří Svoboda – primátor Statutárního města České Budějovice


Spolek pro obnovu venkova Jihočeského kraje (SPOV)

Sdružení místních samospráv Jihočeského kraje (SMSČR)

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK)